Bærnevelfærd.png

FAMILIE- OG BØRNEVELFÆRD

Vi lever i dag i et hurtigt samfund. Vi halser for at følge med og mange kæmper med stress og depression. Modstands-
kraften skal etableres i barndommen og fortsættes. Jeg vil kæmpe for minimumsnormeringer, familiepolitik og for at give børn og unge en stemme i Aarhus.

 
Fællesskaber.png

FOLKESKOLE & FÆLLESSKABER

Traditionelle fællesskaber er i opbrud. Vi skal sætte folkeskolen fri og afkorte skole-
dagen. Vi skal hjælpe hinanden, hvor vi har gensidig glæde af det og etablere grønne åndehuller, der samler på tværs. Aarhus skal være en by, hvor vi leger sammen.

Grøn omstilling.png

GRØN OMSTILLING NU

Social og miljømæssig bæredygtighed skal være en forudsætning for kommunens arbejde. For miljøets og for vores børns fremtids skyld. Aarhus skal være en nytænkende, grøn by i udvikling. En by hvor vi tænker vugge-til-vugge.