Eva Borchorst Mejnertz

Byrådsmedlem & Forkvinde for Børn & Ungeudvalget

Bærnevelfærd.png

FAMILIE- OG BØRNEVELFÆRD

Vi lever i dag i et hurtigt samfund. Vi halser for at følge med og mange kæmper med stress og depression. Modstands-
kraften skal etableres i barndommen og fortsættes. Jeg vil kæmpe for minimumsnormeringer, familiepolitik og for at give børn og unge en stemme i Aarhus.

Fællesskaber.png

FOLKESKOLE & FÆLLESSKABER

Traditionelle fællesskaber er i opbrud. Vi skal sætte folkeskolen fri og afkorte skole-
dagen. Vi skal hjælpe hinanden, hvor vi har gensidig glæde af det og etablere grønne åndehuller, der samler på tværs. Aarhus skal være en by, hvor vi leger sammen.

Grøn omstilling.png

GRØN OMSTILLING NU

Social og miljømæssig bæredygtighed skal være en forudsætning for kommunens arbejde. For miljøets og for vores børns fremtids skyld. Aarhus skal være en nytænkende, grøn by i udvikling. En by hvor vi tænker vugge-til-vugge.

 
 
 
 

Udvalgte læserbreve og pressemeddelelser

Indret byen, så den er god for børnene

Aarhus Stiftstidende 2017.10.23.
Vi skal have en gennemtænkt plan for, hvordan familierne i Aarhus Midtby skal komme til og fra daginstitutioner og skole. Lige nu er det med livet som indsats, når de små cykelpoder cykler frem og tilbage.

LÆS DEBATINDLÆGGET (Nyt vindue)

Letbane-lykke

Aarhus Stiftstidende 2017.09.23.
Vi trænger til gode nyheder om letbanen i Aarhus. Alligevel smører flere medier salt i såret og gnider efter. Letbanen vil uden forsinkelser bringe os ind i midtbyen og hjem igen, uden at vi skal stå og vente længe i regn og frost med baby, små kolde hænder og løbende næser.

LÆS DEBATINDLÆGGET (Nyt vindue)

vejbump.jpg

Bump og mangelfuld borgerinddragelse

Jyllandsposten 2017.06.17
Den pludselige og larmende tavshed fra kommunens side om vejbump i pipkvarteret er både uforståelig og dybt bekymrende for borgerne i området.

LÆS DEBATINDLÆGGET (Nyt vindue)

 

Eva blev ved sidste kommunalvalg interviewet af Aarhus Studenterradio om sine tanker i forhold til valget. Interviewet starter ved 5:24.

 
 
202-Eva Borchorst Mejnert-closeup.jpg
Jeg er født i 1980, mor til tre unger, bofællesskabsbarn og gymnasielærer i samfundsfag, engelsk og innovation. Jeg har en international baggrund og har bl.a. boet 5 år i Canada

Jeg prioriterer fællesskabet, børnene, og den verden vi efterlader dem, over alt andet, hvilket kommer til udtryk i de områder jeg vægter særligt højt. Radikale er for mig et bæredygtigt parti, der tør drømme stort og samtidig formår at forholde sig objektivt og nuanceret til samfundsmæssige problemstillinger. Radikale har en enorm styrke i vores erfaring, samarbejdsevne og kløgt.

Jeg ser i dag en politisk udvikling, der belønner populisme, uprofessionalisme og fremmedgørende retorik. Her er vores fornemste opgave at opretholde en fundamental dygtighed, hvor vi gør nuanceret brug af den tilgængelige viden til at skabe udbytterige samtaler på tværs af skel. Samtaler der udmønter sig i de bedst mulige løsninger, der er solide og består over tid. Det er vores opgave utrætteligt at påtale uvidenhed, fejlslutninger og fordrejende diskurser. Og det er vores opgave at stå vagt om de mennesker, der lider under disse. Hvis vi lever op til dette ansvar kan vi have en afgørende og positiv betydning i fremtiden. Det vil jeg arbejde for.
— Eva Borchorst Mejnertz