202-Eva Borchorst Mejnert-closeup.jpg

Politisk CV

 • Byrådsmedlem i Aarhus for Radikale Venstre

 • Forkvinde for Børn og Ungeudvalget

 • Medlem af Frivillighedsudvalg

 • Medlem af KL’s forsyningsudvalg

 • Medlem af Radikales Dialogforum for Grøn Omstilling

 • Medlem af Radikales Folkeskolegruppe

 • Medlem af Radikales skrivegruppe for Familiepolitik med fokus på barnet

 • Medlem af Radikales Kommunalpolitiske følgegruppe

 • Medlem af Radikal Ungdom

 • Arrangør af Familiepolitisk dag i Aarhus

 • Topkandidat til Byrådsvalget i 2013 og 2017

 • Tidligre folketingskandidat for Skanderborg-Odder-Samsø kredsen

Formandskaber, bestyrelser, mv:

Nuværende

 • Bestyrelsesmedlem for Frontløberne

 • Medlem af Forældrerådet i Vuggestuen Kernehuset

Tidligere

 • Næstformand for Århus Forældreorganisation

 • Forkvinde for Aarhus Krisecenter

 • Næstformand for Dagtilbudsbestyrelsen Møllevang

 • Næstformand for Forældrerådet i den Integ. Inst. Haven

 • Bestyrelsesformand for Internationalt Center

 • Næstformand, kasserer og aktivitetskoordinator for McGill International Student's Union

CV

 • 1986 – 1996: Beder Skole

 • 1996 – 1997: Viby Gymnasium og HF

 • 1997-1999: Lester B. Pearson United World College, Canada

 • 2000: Optaget på Statskundskab, økonomi og sociologi på McGill University, Canada

 • 2002: Optaget på Ækvivaleringsuddannelsen på Statskundskab, Aarhus Universitet

 • 2003: Sommeruniversitetsophold på Charles University/University of Bologna

 • 2003: Ansat som studentermedhjælper på Internationalt Sekretariat

 • 2004: Studieophold på Solvay Business School/Université Libre de Bruxelles

 • 2005: Sidefag på Engelsk, Aarhus Universitet

 • 2006: Sommeruniversitetsophold på Fudan University i Shanghai, Kina

 • 2007: Ansat som Projektleder for MatchPoints på Aarhus Universitet

 • 2009: Tre måneders udlandsophold i Toronto, Canada

 • 2008: Barsel

 • 2009: Ansat som gymnasielærer i samfundsfag og engelsk på Aarhus Katedralskole

 • 2011: Barsel

 • 2015: Optaget på Master i Gymnasieledelse og Pædagogik på Syddansk Universitet

 • 2016: Barsel

Jeg født i 1980, mor til tre unger, bofællesskabsbarn og gymnasielærer i samfundsfag, engelsk og innovation. Jeg har en international baggrund og har bl.a. boet 5 år i Canada

Jeg prioriterer fællesskabet, børnene, og den verden vi efterlader dem, over alt andet, hvilket kommer til udtryk i de områder jeg vægter særligt højt. Radikale er for mig et bæredygtigt parti, der tør drømme stort og samtidig formår at forholde sig objektivt og nuanceret til samfundsmæssige problemstillinger. Radikale har en enorm styrke i vores erfaring, samarbejdsevne og kløgt.

Jeg ser i dag en politisk udvikling, der belønner populisme, uprofessionalisme og fremmedgørende retorik. Her er vores fornemste opgave at opretholde en fundamental dygtighed, hvor vi gør nuanceret brug af den tilgængelige viden til at skabe udbytterige samtaler på tværs af skel. Samtaler der udmønter sig i de bedst mulige løsninger, der er solide og består over tid. Det er vores opgave utrætteligt at påtale uvidenhed, fejlslutninger og fordrejende diskurser. Og det er vores opgave at stå vagt om de mennesker, der lider under disse. Hvis vi lever op til dette ansvar kan vi have en afgørende og positiv betydning i fremtiden. Det vil jeg arbejde for.
— Byrådskandidat Eva Borchorst Menjertz